Onemocnění trávicího traktu koní v roce 2022: výsledky průzkumu

V roce 2022 jsme chovatele koní prosili o vyplnění dotazníku. Ptali jsme se na zkušenosti těch chovatelů, kteří u svého koně pozorovali nebo pravidelně pozorují projevy onemocnění trávicího traktu, jako je průjem, konečníková voda, kolika nebo schvácení kopyt. Výsledky představujeme níže.

Než se do nich pustíme, rádi bychom Vás poprosili o pomoc. Jak to tak bývá, v průběhu sbírání dat jsme si uvědomili, že bychom rádi ověřili, jaké procento koní je chronicky nemocných, a kterých koní se onemocnění vůbec netýká. Proto pokud máte 10-20 minut času a vlastníte alespoň jednoho koně, moc Vás prosíme o vyplnění nového dotazníku, kterým bychom rádi odhadli, jak na tom byli koně v České republice se zdravím v roce
2023. Dotazník k vyplnění najdete na tomto odkaze:

Výživa koní v ČR a onemocnění trávicího traktu v roce 2023

Dotazník je plně anonymní. Můžete nám na sebe nicméně nechat kontakt, pro případ, že budete mít zájem o připomenutí výsledků, jakmile je budeme mít statisticky zpracované. Data budeme sbírat do konce března 2024. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

A nyní už k výsledkům z roku 2022.

V roce 2022 trápila koně v ČR konečníková voda a chronické schvácení kopyt

Na dotazník nám odpovědělo 92 chovatelů, kteří u alespoň jednoho svého koně řešili některé z onemocněních trávicího traktu.

Přes 26 % dotázaných chovatelů označilo za nejčastější potíž s trávením u svých koní v roce 2022 konečníkovou vodu (tzv. kotwasser). Chronické schvácení kopyt (laminitida) trápilo 25 % majitelů koní, 22 % chovatelů uvedlo, že v roce 2022 řešili akutní schvácení kopyt. Potíže se žaludečními vředy u svých koní řešilo 18 % chovatelů; 14 % koliku, 13 % chronický a 11 % akutní průjem u alespoň jednoho svého koně (pozn.: chovatelé mohli označit více než jeden zdravotní problém, který u svých koní řešili).

 

 

Chovatelé u svých koní během života nejčastěji řešili akutní schvácení kopyt.

Majitelé koní vybírali i onemocnění, která u svých koní řešili historicky během celé doby jejich chovu. V tomto případě bylo nejčastěji se vyskytující onemocnění akutní schvácení kopyt (přes 32 % dotázaných) a kolika (31,5 %). O pomyslné třetí místo se dělilo chronické schvácení kopyt a konečníková voda (26 %). Žaludeční vředy, akutní a chronický průjem řešilo u svých koní asi 16 % chovatelů.

Chovatelé zdravotní problémy související s trávicím traktem nejčastěji konzultují s veterinárním lékařem (94 % případů). Na výživáře se obrátilo „jen“ 28 % chovatelů. S kopytářem přitom onemocnění konzultovalo více než 56 % majitelů koní.

Ohledně onemocnění hledali chovatelé aktivně informace i sami. Odborné články v češtině na internetu hledalo téměř 71 % dotázaných. 61 % chovatelů hledalo pomoc na diskuzních fórech nebo na sociálních sítích. Odborné články v angličtině četlo 32 % chovatelů.

Po proběhnutí onemocnění se 84 % chovatelů zajímalo o prevenci, 20 % chovatelů nicméně nakonec nepodává preventivně žádný doplněk krmiva. Chovatelé nejčastěji pořizovali bylinné směsi, vitamino-minerální přípravky, probiotika a prebiotika. Více než 22 % chovatelů podle svých slov měsíčně za doplňky krmiv utratí více než 2000 kč. Polovina všech dotázaných chovatelů ale zároveň dodává, že cena doplňkových krmiv je pro ně vysoká.

Minerály a vitamíny chovatelé nejčastěji doplňovali pomocí lizu (66 % dotázaných), dále ochucenými granulovanými vitamino-minerálními doplňky (38 %) a sypkými neochucenými minerálně-vitaminovými doplňky (35 %). Tři procenta chovatelů nedoplňovali vitamíny ani minerály vůbec.

 

Přes 80 % chovatelů změnilo po propuknutí onemocnění management chovu, nejčastěji to byla změna krmné dávky (63 %), pořízení doplňků krmiv (54 %), změna úpravy kopyt (31,5 %) a změna managementu pastvy z kontinuální na dávkovanou (23 %). Patnáct procent chovatelů stáhlo svého koně z pastviny úplně, 3 % majitelů koní naopak změnili management z boxového ustájení na pastevní. Více než 16 % dotázaných neprovedlo žádné změny v managementu chovu.

Onemocnění trávicího traktu u koní v roce 2023

Minulá sezóna byla hlavně díky počasí opravdu náročná zejména pro chovatele, kteří mají koně náchylné ke schvácení. Z předchozích šetření vyplývá, že celosvětově 4 z 10 koní trpí pravidelně (tedy chronicky) některým z onemocnění trávicího traktu. Zda se nám tato hypotéza potvrdí je zatím těžké říct. Zjistit nám to můžete pomoci na následujícím odkaze:

https://forms.gle/Qr7XFEuFpaEAWMqr8

Děkujeme.

Slovo závěrem
Všem chovatelům, kteří nám odpověděli na dotazník, moc děkujeme. Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří nám poskytli detailnější informace o managementu chovu jejich koní a podělili se o své příběhy. Předem děkujeme i všem chovatelům, kteří nám pomohou vyplnit dotazník nový. Vaše odpovědi usnadní cílení nových studií a zpracovávání nových témat do odborných i populárně naučných článků. Ať se Vám daří.

 

Ing. Denisa Tichá

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetika na České zemědělské univerzitě v Praze
Nakrmsikone.cz a ZivyUhlik.cz

Až 40 % koní má každoročně při přechodu na pastvu potíže s trávením

Předejděte problémům
včasnou prevencí